Wat doet een Klinisch Psycholoog?

Een klinisch psycholoog houdt zich bezig met emotionele problemen (stress, angst), gedragsproblemen, relatieproblemen, gedragsstoornissen en psychische stoornissen. Het doel is om te zoeken waar deze problemen vandaan komen, wat ze betekenen, en wat cliënten nodig hebben om zich terug goed te voelen in hun vel.

De belangrijkste opdrachten van een klinisch psycholoog zijn diagnostisch onderzoek, therapie/behandeling en preventie. De klinisch psycholoog houdt zich bezig met de eerste opvang van cliënten (intake, diagnostiek, indicatiestelling), crisisinterventie, psychologische begeleiding, consultatie, counseling en psychotherapie.

Wie is de doelgroep?

Wie:

 • kinderen en jongeren: 5-18 jaar

 • jongvolwassenen

 • ouders en andere belangrijke steunfiguren voor het kind/jongere


Onderzoek en behandeling van: 

 • emotioneel en sociaal welzijn, zoals:

  • angstklachten

  • depressieve klachten

  • pesten

  • last van onzekerheid

  • gebrek aan assertiviteit

  • trauma

  • rouwverwerking

  • ...

 • gedragsproblemen

 • gezinsproblemen, zoals:

  • ​moeilijkheden na een echtscheiding

  • nieuw samengesteld gezin

 • opvoedingsproblemen

Werkwijze

Intake

Eerst vindt er een intake gesprek plaats met het gezin, om samen de precieze hulpvraag te formuleren.

Belevingsonderzoek

Hierna volgt een belevingsonderzoek met het kind, verspreid over ongeveer drie sessies, en een oudergesprek om de ontwikkelingsgeschiedenis te bespreken en de hulpvraag te verdiepen. 

 

Behandelingtraject

Op basis hiervan wordt er een behandelingstraject opgestart, waarin we allen samen verder op zoek gaan naar de betekenis achter de moeilijkheden die het kind ervaart. Pas wanneer we zo de noden van het kind leren begrijpen, kunnen we samen nadenken over wat het kind nodig heeft om zich opnieuw goed te ontwikkelen. Dit traject kan van korte of lange duur zijn, afhankelijk van de hulpvraag en problematiek. Binnen dit traject wordt niet alleen het kind begeleid, maar ook de ouders. Indien wenselijk worden er ook andere steunfiguren betrokken (school, CLB, huisarts, grootouders, …).

 

Het traject wordt geregelmatig geëvalueerd en bijgestuurd. Het is een proces waarin we samen nadenken en samen zoeken naar betekenissen en antwoorden.

 

Wanneer er voor het kind opnieuw voldoende ruimte is om zich te ontwikkelen, wordt de begeleiding geleidelijk aan afgebouwd, met een afscheidssessie ter afronding.

Tarieven Psycholoog

Intake gesprek / begeleiding

€50 / 50 min

intelligentie onderzoek

testing: €75  -  90 minuten

verwerking + verslag: €60

terugkoppeling resultaten: €50  -  50minuten

Onze Klinisch psychologen

Anouk Heylen zw.jpg
Anouk Heylen
Psychologe KiCK-start Shanna Marckx
Shanna Marckx
Annabel.jpg
Annabel Leyssen

BROCHURES / INFOFLYERS