top of page

Wat doet een Klinisch Psycholoog?

Een klinisch psycholoog houdt zich bezig met emotionele problemen (stress, angst), gedragsproblemen, relatieproblemen, gedragsstoornissen en psychische stoornissen. Het doel is om te zoeken waar deze problemen vandaan komen, wat ze betekenen, en wat cliënten nodig hebben om zich terug goed te voelen in hun vel.

De belangrijkste opdrachten van een klinisch psycholoog zijn diagnostisch onderzoek, therapie/behandeling en preventie. De klinisch psycholoog houdt zich bezig met de eerste opvang van cliënten (intake, diagnostiek, indicatiestelling), crisisinterventie, psychologische begeleiding, consultatie, counseling en psychotherapie.

Wie is de doelgroep?

Wie:

 • Adolescenten (14j-21j)

 • 0-5j: baby’s, peuters, kleuters, zwangerschap, (pril) ouderschap, … 

 • Lageschoolkinderen 

 • Hooggevoeligheid

 • Hoogbegaafdheid / ontwikkelingsvoorsprong

 • Opvoedingsmoeilijkheden 

 • Gezinsproblemen (bv. scheiding, nieuw samengesteld gezin)

 • Emotionele- en gedragsproblemen (bv. woede-uitbarstingen, niet gehoorzamen, sterke wil, faalangst, psychosomatische klachten …)


Onderzoek en behandeling van: 

 • emotioneel en sociaal welzijn, zoals:

  • angstklachten

  • depressieve klachten

  • pesten

  • last van onzekerheid

  • gebrek aan assertiviteit

  • trauma

  • rouwverwerking

  • ...

 • gedragsproblemen

 • gezinsproblemen, zoals:

  • ​moeilijkheden na een echtscheiding

  • nieuw samengesteld gezin

 • opvoedingsproblemen

 

NOTA: Bij moeilijkheden rond o.a. Rouw, Verslaving, Anoraxia, Boulemie verwijzen we (wegens gebrek aan expertise) graag door. 

Werkwijze

Intake

kennismaking, verzamelen van informatie, overlopen van ontwikkeling, formuleren van gedeelde hulpvraag & uitwisseling van ideeën over betekenissen, oorzaken en oplossingen

Onderzoek (+ terugkoppeling)

verkenning van thema’s, coping en relationeel functioneren

Begeleiding

Op basis van de intakefase & onderzoek bepalen we samen of er nood is aan een kind- en/of ouderbegeleiding, of wordt er eventueel doorverwezen.

Kindbegeleiding: Afgestemd op de leeftijd, voorkeuren & mogelijkheden van je kind, krijgt hij/zij de kans om tijdens individuele sessies te tonen wat hem/haar bezighoudt. Dit kan a.d.h.v. gesprekken, spel (rollenspel, poppenhuis, sensopathisch materiaal, lego, gezelschapsspelletjes, …), knutselen, tekenen, muziek, poëzie, verhalen, …

 

Ouderbegeleiding: Gezamenlijke zoektocht naar betekenissen van gedrag en noden van je kind & samen nadenken over hoe je hierop kan afstemmen, opvoedingsondersteuning, psycho-educatie, …

 

Gezinsbegeleiding: Soms is het waardevol om gezamenlijke sessies in te plannen zo terug met elkaar in verbinding te komen of zo samen te werken rond thema’s

Tarieven Psycholoog

Intake gesprek / begeleiding

€60 / 50 min

(Gedeeltelijke terugbetaling mutualiteit)

intelligentie onderzoek

testing: €75  -  90 minuten

verwerking + verslag: €60

terugkoppeling resultaten: €50  -  50minuten

Onze Klinisch psychologen

1609873453458-2_edited.jpg
Anouk Heylen
Annabel.jpg
Annabel Leyssen

BROCHURES / INFOFLYERS

bottom of page