top of page

Wat is Logopedie?

Logopedie is een paramedisch beroep dat voornamelijk gevestigd is binnen de gezondheidssector en het onderwijs. Een logopedist houdt zich bezig met de preventie, het onderzoek en de behandeling van leer-, spraak-, taal-, stem-, gehoor- en slikproblemen. Logopedie staat met andere woorden in voor de hulpverlening bij stoornissen of beperkingen in de algemene communicatie. Alle factoren die communicatie kunnen verhinderen of bemoeilijken kunnen aangepakt worden in de logopedische therapie.                                                                                                     

Een logopedist gaat eerst en vooral op zoek naar de oorzaak van het onderliggend probleem in de communicatie. Hiervoor is grondig onderzoek noodzakelijk. Nadat de oorzaak gevonden is zal de logopedist deze vervolgens in samenspraak met de cliënt behandelen om zo de problemen in de algemene communicatie te voorkomen, beperken of verhelpen. Naast het onderzoek en de behandeling zal er informatie en advies gegeven worden die specifiek gericht zijn op de beperking of stoornis waar de cliënt mee kampt. Aangezien een logopedist vaak samenwerkt met andere disciplines (bv. leerkracht, arts, psychiater, psycholoog, kinesist,…) zal hier op regelmatige basis overlegd worden om de cliënt in het breedst mogelijke kader alle nodige zorg te bieden.

Wie is de doelgroep?

In de groepspraktijk staan we in voor onderzoek en behandeling bij kinderen en adolescenten met de volgende problemen:

 • oromyofunctionele problemen (bv. tongpersen of habitueel mondademen)

 • articulatieproblemen

  • fonologisch

  • fonetisch

 • taalproblemen

  • vertraagde spraak- en taalontwikkeling

  • taalstoornis ten gevolge van een dysharmonische ontwikkeling

  • meertaligheid

  • taalproblemen ten gevolge van een niet-aangeboren hersenletsel

 • leerproblemen/leerstoornissen (specialisatie)

  • stimuleren van preschoolse vaardigheden

  • spelling, lezen en rekenen (dysorthografie/dyslexie/dyscalculie)

 • stemproblemen

  • structureel

  • functioneel

 • werkhoudingsproblemen

 • psycho-educatie

NIEUW!
In de groepspraktijk worden nu ook onderzoek en behandeling bij volwassenen en ouderen met de volgende problemen opgenomen:

 • neurologische spraak-, taal- en slikstoornissen

Werkwijze

U kan op eigen initiatief of na doorverwijzing van de school, CLB, huisarts, kinderarts, geneesheerspecialist e.a. contact met ons opnemen.

Bij een intake-gesprek wordt uw hulpvraag besproken en worden belangrijke gegevens uitgewisseld. U krijgt ook verdere informatie omtrent de werking van de praktijk, de inhoud van het onderzoek, de honoraria en eventuele mogelijkheid tot terugbetaling via het RIZIV. Op basis van het intake-gesprek wordt de meest geschikte therapeut voor uw 'KiCK-start' gekozen.

Alvorens het logopedisch onderzoek wordt uitgevoerd, dient u een voorschrift voor een logopedisch bilan te vragen bij de huisarts of geneesheerspecialist. Vervolgens wordt in de praktijk een logopedisch onderzoek uitgevoerd. Nadien worden de resultaten geanalyseerd en met u besproken. Indien hieruit blijkt dat u nood heeft aan verdere logopedische behandeling dient u met het verslag van de testresultaten een voorschrift te vragen bij een geneesheerspecialist in functie van de terugbetaling van de behandeling.

De sessies gaan door in de praktijk, op school of bij u thuis en duren een half uur of een uur, afhankelijk van meerdere factoren. De frequentie en de totale duur van de behandeling is afhankelijk van de hulpvraag.

Om u zo optimaal mogelijk te kunnen begeleiden vindt op regelmatige tijdstippen overleg plaats met alle partijen die een rol spelen bij uw KiCK-start.

Tarieven Logopedie

Onze logopedisten zijn gedeconventioneerd

Dit betekent dat er 60% terugbetaling mogelijk is door het RIZIV

Vanaf 1 januari 2023 gelden de volgende tarieven:

Logopedisch aanvangsbilan

Logopedisch evolutiebilan

Therapiesessie 30 minuten

Therapiesessie 60 minuten

 

€ 40,00

€ 50,00

€ 35,00

€ 70,00

Onze Logopedisten

IMG_6435_edited_edited.jpg
Kathleen Van Beylen
fien peeters_edited_edited.png
Fien Peeters
Cato Verheijen_edited.jpg
Cato Verheijen

BROCHURES / INFOFLYERS

bottom of page