top of page

Wat doet de Kindercoach?

Huiswerkbegeleiding

Er wordt samen met de leerling en de ouders een intake gehouden over de probleemvraag en specifieke nood van de huiswerkbegeleiding. Zo kan er eveneens een sterkte-zwakte profiel worden opgesteld om op een gefundeerde manier aan de slag te gaan. Tijdens de contactmomenten wordt er niet enkel aan het huiswerk op zich gewerkt, maar ook rond de nodige competenties om het huiswerk zo snel mogelijk alleen te kunnen volbrengen. Anders dan bij andere instituten is, dat bij de huiswerkbegeleiding van ons we hooguit met 4 leerlingen gelijktijdig werken en is individuele begeleiding eveneens mogelijk. Zo blijft begeleiding kwalitatief hoog en blijft er toch ruimte om zelfstandig te leren werken.

 

Indien we merken dat het leerprobleem toch complexer zou zijn, dan nemen we contact op met de ouders en bespreken we de mogelijkheden voor eventuele extra hulp, zoals het aanbieden van individuele opvolging of het bemiddelen bij het zoeken naar extra hulp.

 

Op regelmatige basis worden ouders geïnformeerd over de voortgang en motivatie van de leerling. Zowel de knelpunten als de goede resultaten worden meegedeeld.

TYP 10

Typ10 is een typcursus ontwikkeld om meerdere leerkanalen aan te spreken tijdens het proces. Zo wordt er gewerkt met kleuren, afbeeldingen, invuloefeningen en spelletjes. Tijdens de cursus wordt er geen nadruk gelegd op snelheid en correctheid, wat de leerbaarheid van vele kinderen vergroot. 

Trajectbegeleiding

Er wordt samen met de leerling en de ouders een intake gehouden over de probleemvraag en specifieke nood van de huiswerkbegeleiding. Zo kan er eveneens een sterkte-zwakte profiel worden opgesteld om op een gefundeerde manier aan de slag te gaan. Tijdens de contactmomenten wordt er niet enkel aan het huiswerk op zich gewerkt, maar ook rond de nodige competenties om het huiswerk zo snel mogelijk alleen te kunnen volbrengen. Anders dan bij andere instituten is, dat bij de huiswerkbegeleiding van ons we individueel aan de slag gaan. Zo blijft begeleiding kwalitatief hoog en blijft er toch ruimte om zelfstandig te leren werken.

Indien we merken dat het leerprobleem toch complexer zou zijn, dan nemen we contact op met de ouders en bespreken we de mogelijkheden voor eventuele extra hulp, zoals het aanbieden van individuele opvolging of het bemiddelen bij het zoeken naar extra hulp.

 

Op regelmatige basis worden ouders geïnformeerd over de voortgang en motivatie van de leerling. Zowel de knelpunten als de goede resultaten worden meegedeeld.

Wie is de doelgroep?

Huiswerkbegeleiding

Alle schoolgaande jongeren en kinderen die nood ervaren naar ondersteuning op schoolgebied. Gaande van jongeren die het moeilijk vinden om hoofd- en bijzaak te onderscheiden tot jongeren die graag wat meer structuur wensen tijdens het studeren. 

TYP 10

De cursus werd ontwikkeld zodat hij voor elk kind aanspreekt. Zeker kinderen en jongeren die bij het schrijven moeilijkheden ervaren, omwille van uiteenlopende redenen: fijn motorische, dyslexie, ADD, ASS, ADHD,... Vanaf 10 jaar heeft het kind al genoeg basiskennis, om te leren typen.

Trajectbegeleiding

Tarieven Huiswerkbegeleiding, Typ10, Trajectbegeleiding

Huiswerkbegeleiding

€35 / contactuur

Typ10

€35 / les

Trajectbegeleiding

€35 / contactuur

Onze Kindercoach

Kim Van Asch_edited.jpg
Kim Van Asch
Jessy Lambrechts_edited_edited_edited.jpg
Jessy Lambrechts

BROCHURES / INFOFLYERS

bottom of page