1/2

Ik ben Shauni Clinckers, 

afgestudeerd in 2014 als logopediste aan Thomas More te Antwerpen. 

Naast Kick-start werk ik als ondersteuner binnen het ondersteuningsnetwerk NOA. Voorheen heb ik als logopediste binnen het bijzonder lager onderwijs gewerkt. Hier heb ik ervaring opgedaan met het behandelen van verschillende ontwikkelingsstoornissen (o.a. het syndroom van Down, ontwikkelingsdysfasie, verbale dyspraxie, selectief mutisme, … ) alsook kinderen met autisme (zowel de type 9 kinderen als de type 2 kinderen met autisme). De inhoud van de logopedische therapieën  ging van beginnende communicatie (preverbale en verbale communicatie), opstellen van stappenplannen, uitzoeken van concrete verwijzers, het aanleren en optimaliseren van SMOG tot articulatie- en taaltherapie.  

Ik ben gespecialiseerd in:

  • Articulatiestoornissen

  • Slik- en taalstoornissen

  • Leerstoornissen

  • Ontwikkelingsstoornissen