1/2

Ik ben Liesa Mertens en studeerde af in 2018 aan de hogeschool Thomas More te Antwerpen, als bachelor in de Logopedie en Audiologie, afstudeerrichting Logopedie.

Tijdens mijn opleiding deed ik in verschillende settings werkervaring op. Gedurende mijn stages, groeide mijn interesses naar het behandelen van leer- taal en articulatieproblemen. 

Ik behandel leerproblemen met rekenen, lezen en spelling, maar ook taal- en articulatiemoeilijkheden.

Tijdens de therapiesessies met kinderen hecht ik veel belang aan het aanbrengen van oefeningen in spelvorm om zo de motivatie en leerkansen te bevorderen. 

Daarnaast ben ik een grote voorstander van co-therapie, waarbij de ouder wordt uitgenodigd om de therapiesessie actief bij te wonen en zo de transfer van de aangebrachte oefeningen te versnellen.