1/2

Ik ben Liesa Mertens en studeerde af in 2018 aan de hogeschool Thomas More te Antwerpen, als bachelor in de Logopedie en Audiologie, afstudeerrichting Logopedie.

Tijdens mijn opleiding deed ik in verschillende settings werkervaring op. Gedurende mijn stages, groeide mijn interesses naar het behandelen van leer- taal en articulatieproblemen. 

Ik behandel leerproblemen met rekenen, lezen en spelling, maar ook taal- en articulatiemoeilijkheden.

Tijdens de therapiesessies met kinderen hecht ik veel belang aan het aanbrengen van oefeningen in spelvorm om zo de motivatie en leerkansen te bevorderen. 

Daarnaast ben ik een grote voorstander van co-therapie, waarbij de ouder wordt uitgenodigd om de therapiesessie actief bij te wonen en zo de transfer van de aangebrachte oefeningen te versnellen.

“Alle kinderen worden sterren,
als we ze laten stralen”

Liesa Mertens

Logopediste

IMG_7458_bewerkt.jpg

     

        0479 72 14 41

        liesa.mertens@hotmail.com

riziv-nummer: 6/06320/27/801

IBAN: BE91 1431 0512 6176

BIC: GEBA BE BB