Wat is Ergotherapie?

Als ergotherapeut werk je naar wonen, werken en vrije tijd. Voor kinderen is dit zelfredzaamheid, productiviteit/leren en vrije tijd/spel. Ergotherapeuten werken met kinderen omdat ze hun ontwikkeling willen stimuleren op een positieve manier. Als ergotherapeute kijk je naar het dagelijks handelen van kinderen in hun omgeving. Ergotherapie richt zich dus op het handelen in de fysieke- en in de sociale omgeving van het kind.

 

De ontwikkeling van kinderen wordt grotendeels beïnvloed door spelen. Door te spelen leren ze de wereld rondom hen kennen en begrijpen. Een ergotherapeut is een perfecte tussenpersoon aangezien die niet gaat kijken naar de diagnose, maar naar de noden van het kind.

 

Een ergotherapeut gaat eerst het kind observeren (eventueel samen met de ouders) om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Van hieruit wordt er in samenspraak een gerichte individuele therapie uitgebouwd, rekening houdend met persoonlijke interesses en motivaties. Het kind staat dus altijd centraal.  

Wie is de doelgroep?

In de groepspraktijk sta ik in voor onderzoek en behandeling bij kinderen en adolescenten met de volgende problemen:

 

Fijne motoriek:

 • Kleutervaardigheden: kleuren, scheuren, prikken, knippen, vouwen, rijgen, stickeren, stempelen, schilderen…)

 • Reiken en grijpen (pincetgreep, sleutelgreep, …)

 • Krachtdosering

 • Werken met beide handen (bimanueel werken)

 • Ontwikkeling van voorkeurshand (lateralisatie)

 

Schrijfmotoriek:

 • Schrijfvoorwaarden : hanteren van schrijfmateriaal, drukdosering, schrijfpatronen,…

 • Schrijven: onleesbaar handschrift, lettervorming en – verbindingen, tempo, schrijfhouding, pijn bij het schrijven, …

 

Zelfredzaamheid:

 • Aan- en uitkleden

 • Veters strikken

 • Tanden poetsen

 • Hanteren van bestek

 • Boterhammen smeren

 • Allerlei sluitingen

 • kledij: rits, drukknoop, velcro, knopen,…

 • voeding: dekseltjes, draaidoppen, blikken, brikken, …

 

Structureren en organiseren:

 • Lichaamsplan, lichaamsbesef en lichaamsidee

 • Visuele waarneming

 • Ruimtelijk inzicht en ruimtelijke oriëntatie

 • Ruimtelijke begrippen: links/rechts, voor/achter, boven/onder, …

 • Puzzelen, bouwconstructies maken

 • Structuur en orde

 

Aandacht en Werkhouding:

 • Aandacht en concentratie

 • Taakspanning

 • Plannen en organiseren van opdrachten

 • werktempo, 

 • orde, 

 • concentratie, 

 • zithouding

 

Spel:

 • Bepalen van het spelstadium

 • Spelstimulering en - begeleiding ter bevordering van de participatie

 • Sociale vaardigheden (samen spelen, beurt afwachten, spelregels hanteren, …)

 • Zelfvertrouwen

 • Vrije tijd zinvol invullen

 

Ergonomie :

 • Aanpassing van woon- en werksituatie

 • Rughygiëne

 • Aanreiken van allerlei hulpmiddelen

 

Maar ook mensen met een niet-aangeboren hersenletsel met cognitieve problemen en/of neglect kunnen bij mij terecht.

Werkwijze

U kan op eigen initiatief of na doorverwijzing van de school, CLB, huisarts, kinderarts, geneesheerspecialist e.a. contact met ons opnemen.

Bij een intake-gesprek wordt uw hulpvraag besproken en worden belangrijke gegevens uitgewisseld. U krijgt ook verdere informatie omtrent de werking van de praktijk, de inhoud van het onderzoek, de honoraria en eventuele mogelijkheid tot terugbetaling via het RIZIV. Op basis van het intake-gesprek wordt de meest geschikte therapeut voor uw 'KiCK-start' gekozen.

Nadien kan er een ergotherapeutisch onderzoek gedaan worden door middel van observatie, vragenlijsten, testen, … Daarna worden de resultaten geanalyseerd en met u besproken. Indien hieruit blijkt dat er nood is aan een ergotherapeutische behandeling wordt er gekeken of het kind nood heeft aan advisering, begeleiding, behandeling, hulpmiddelen, … Op aanvraag kan er ook een evaluatiemoment ingepland worden.

 

De sessies gaan door in de praktijk, op school of bij u thuis en duren een half uur of een uur, afhankelijk van meerdere factoren. De frequentie en de totale duur van de behandeling is afhankelijk van de hulpvraag.

Om u zo optimaal mogelijk te kunnen begeleiden vindt op regelmatige tijdstippen overleg plaats met alle partijen die een rol spelen bij uw KiCK-start.

Tarieven Ergotherapie

Standaard tarieven:

Kennismakingsgesprek

Intake gesprek

Begeleiding en behandeling

Tarief

gratis

€ 45,00 per uur

€ 45,00 per uur

€ 22,50 per 1/2 uur

Onze Ergotherapeut is geconventioneerd

Dit betekent dat zij de tarieven hanteert die vastgesteld zijn door het RIZIV.

Vanaf 1 januari 2017 gelden de volgende tarieven:

Onderzoek van de functioneringsmogelijkheden en –beperkingen

Oefensessie, bv. training om orthesen, prothesen of technische hulpmiddelen te leren gebruiken

Informatie-, advies- en opleidingssessie van minstens 60 minuten

Eindrapport voor geneesheer-specialist in revalidatie en huisarts

 

€ 159,51

€ 140,00

€ 48,99

€ 78,01

Tegemoetkoming

Ziekteverzekering

Verhoogde tegemoetkoming Ziekteverzekering

Tegemoetkoming

€ 119,64

€ 105,00

€ 36,75

€ 58,51

Remgeld

€ 39,87

€ 35,00

€ 12,24

€ 19,50

Remgeld

€ 15,95

€ 14,00

€ 4,89

€ 7,80

Tegemoetkoming

€ 143,56

€ 126,00

€ 44,10

€ 70,21

Onze Ergotherapeut

Jolien Corthout

BROCHURES / INFOFLYERS

aan te vullen: